Conditiemeting NEN 2767

Een Conditiemeting NEN 2767 brengt de huidige conditie van de bouwkundige en installatietechnische elementen van het vastgoed op objectieve wijze in kaart.

De conditie van deze elementen, of een onderdelen ervan, wordt uitgedrukt in een score van 1 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht).

De conditie van het object wordt beoordeeld op:
• Belang of Ernst
• Omvang
• Intensiteit

In een duidelijke en overzichtelijke rapportage wordt de huidige conditie van alle bouwkundige en installatietechnische elementen van het vastgoed vastgelegd. Deze vastlegging heeft een score per element, ondersteund met foto’s. Tevens worden de mogelijke risico’s van de gebreken vastgelegd.

MJOP

Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) geeft inzicht in het structureel uitvoeren van onderhoud aan bouwkundige, installatie- en lift technische elementen van uw vastgoed.

Het MJOP wordt opgesteld op basis van vierkante meters, visuele inspecties en eventueel een NEN 2767 inspectie. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige conditie en de theoretische levensduur van bouwkundige, installatie -en lift technische elementen van het vastgoed.

Een MJOP biedt de volgende voordelen:
• het geeft inzicht in het onderhoud, inclusief 10 jaarlijkse budgetreservering;
• u behoudt de goede staat van de bouwkundige, installatie- en lift technische elementen;
• de gebruikers van het vastgoed zijn verzekerd van behoud van de comfortabele werkomgeving.

Het MJOP wordt vastgelegd in een overzichtelijke rapportage en omvat de volgende drie onderdelen:
• een overzicht van bouwkundige installatie- en lift technische elementen van het vastgoed, waarvoor onderhoud per jaar geprognotiseerd wordt;
• een tijdschema waarin per bouwkundig, installatie- en lift technisch element wordt aangegeven wanneer in welk jaar een inspectie, onderhoud of vervanging wordt uitgevoerd;
• een 10 jaarlijkse budgetreservering per element gekoppeld aan een jaartal.